Sladdat kraftledningen mellan storstensjön och kråkstensjön.